در میان شناسایی اینترنتی خواستگار خواستگاری

در میان: شناسایی اینترنتی خواستگار خواستگاری اقدام تلافی جویانه پلیس فتا ازدواج کلاهبرداری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

مدت هاست که مسکن روزهاي آرامي را سپري مي کند، تعداد منزل هاي نوسازي که هر سال به دست بساز و بفروش ها روانه بازار مي شدند، افت محسوسي کرده و قيمت ها نجومي تر شده

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

قيمت منزل 6,2 درصد اوج رفت؛ اجاره 11 درصد رشد کرد

عبارات مهم : اجاره

مدت هاست که مسکن روزهاي آرامي را سپري مي کند، تعداد منزل هاي نوسازي که هر سال به دست بساز و بفروش ها روانه بازار مي شدند، افت محسوسي کرده و قيمت ها نجومي تر شده است اند. در اين آشفته بازار مسکن، تعداد منزل هاي خالي براي خريد و حتي اجاره نيز با کم کردن مواجه شده است و انگار عرضه و تقاضا در اين بازار کاملا به هم خورده است.

تابستان طبق روال هميشه عده زيادي از متقاضيان مسکن را روانه بازار کرده و به نظر مي رسد که افزايش قيمت ها دست بسياري را براي خريد بسته و بازار اجاره بها را باز هم داغ تر کرده هست. شنيده ها مي گويند امسال وضعيت قیمت اجاره بها با افزايش شديدي مواجه شده است و حرف و حديث هاي زيادي از بالارفتن غير متعارف قیمت اجاره بها به گوش مي رسد؛ مخصوصا در اولين ماه تابستان. حال و روز آشفته مسکن در پايتخت با رسيدن به گرم ترين روزهاي معاملات نسبت به سال گذشته، چندان خوب نيست و حالا با بالارفتن قيمت ها، اجاره نشيني در ميان طبقه میانگین و ضعيف، دوباره رونق گرفته.

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

در اين ميان افزايش قيمت مسکن نيز دست خيلي ها را براي خريد بسته و حالا گزارش هاي بانک مرکزي هم به خوبي اين آشفتگي ها در بازار را تأييد مي کند. آن طور که گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد، ميزان معاملات مسکن در تير ماه امسال نسبت مدت مشابه در سال گذشته، با افت 2,5 درصدي مواجه شده است و حتي میانگین قيمت خريدوفروش آپارتمان مسکوني نيز در پايتخت، نسبت به سال گذشته، رشدي 6,2 درصدي را نشان مي دهد. تحولات بازار مسکن در تير ماه امسال که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور است نيز نشان مي دهد که در اولين ماه تابستان، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به 14,5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2,5 درصد کم کردن نشان مي دهد. بالارفتن قيمت مسکن در گرم ترين روزهاي سال، بازار مسکن را در رکودي دوباره فروبرده و افزايش قيمت ها مانع بزرگي براي خريدوفروش اعلام شده است است.

تير ماه امسال بحبوحه همين اتفاقات در بازار مسکن بوده و حالا گزارش هاي بانک مرکزي حکايت از رشد 6,2 درصدي قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسکوني مي کند. نگاهي به آماري که بانک مرکزي راجع به حجم معاملات داده ، نيز نشان مي دهد که در تيرماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۱۴۵۳۳ واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 2,5 درصد کم کردن نشان مي دهد. با بالارفتن قيمت آپارتمان هاي نوساز، گويي عده زيادي ترجيح مي دهند تا به سمت خريد واحدهاي قديمي تر رفته يا اجاره نشين شوند. گزارش بانک مرکزي از وضعيت بازار در تير ماه امسال حاکي از آن است که واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 46,2 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

مدت هاست که مسکن روزهاي آرامي را سپري مي کند، تعداد منزل هاي نوسازي که هر سال به دست بساز و بفروش ها روانه بازار مي شدند، افت محسوسي کرده و قيمت ها نجومي تر شده

اين درحالي است که سهم مذکور در مقايسه با تيرماه سال قبل 5,8 درصد کم کردن يافته و در برابر به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا ۱۰ سال و بيش از ۱۵ سال افزوده شده است هست. توزيع تعداد معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تيرماه سال ۱۳۹۶ نيز حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 16,5 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داده هست. همچنين مناطق چهار و دو به ترتيب با سهم هاي 10,9 و 9,4 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 73,1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني مشمول بر مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقيمانده 26,9 درصد از تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

تير ماه امسال زماني براي به ثبت رسيدن اوج قيمت مسکن بوده؛ آن طور که گزارش بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن در تير ماه نشان مي دهد، میانگین قيمت يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده است از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 46,2 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1,2 و 6,2 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد میانگین قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل 13,0 درصد) و بيشترين ميزان کم کردن به منطقه يک (معادل 1,03 درصد) تعلق دارد. در ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين میانگین قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده است معادل 97,4 ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با 22,7 ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته هست. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1,3 درصد کم کردن و 6,5 درصد افزايش نشان مي دهند.

گراني به پايتخت آمد

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

از ابتداي سال 96، تعداد واحدهاي نوسازي که هر سال به دست بساز و بفروش ها روانه بازار مي شدند، کم کردن يافته است و با رسيدن به گرم ترين روزهاي معاملات مسکن قيمت ها نجومي تر شده است اند. به گزارش بانک مرکزي، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به 51,7 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، کم کردن اندکي نشان مي دهد. در اين مدت میانگین قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده است از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 45,2 ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5,2 درصد افزايش نشان مي دهد.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده است بر حسب قيمت يک مترمربع بنا در تيرماه سال ۱۳۹۶ حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي ۳۰ تا ۳۵ ميليون ريال به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 12,0 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده و دامنه هاي قيمتي ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ ميليون ريال به ترتيب با سهم هاي 11,1 و 10,6 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که 59,7 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از میانگین قيمت هر مترمربع واحد مسکوني شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (46,2 ميليون ريال) معامله شده است اند.

مدت هاست که مسکن روزهاي آرامي را سپري مي کند، تعداد منزل هاي نوسازي که هر سال به دست بساز و بفروش ها روانه بازار مي شدند، افت محسوسي کرده و قيمت ها نجومي تر شده

60 تا 70 متري ها بيشترين تقاضاي خريد را دارند

در روزهايي که بازار مسکن زير سايه گراني و رکود، خريدار چنداني را به خود نمي بيند، واحدهاي مسکوني 60 تا 70 متري بيشترين تقاضاي خريد را به نام خود ثبت کرده اند. توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده است بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در تيرماه سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده است به واحدهاي مسکوني با زيربناي ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل 15,4 درصد تخصیص داده شده است داشته هست. واحدهاي داراي زيربناي ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتيب با سهم هاي 13,7 و 12,8 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع، 51,3 درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است دادند.

واحدهاي مسکوني 150 تا 200 ميليون توماني درصدر معاملات

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

طبق گزارشي که بانک مرکزي از نخستين ماه تابستان يا به قولي نخستين ماه رونق جابه جايي ها منتشر کرده، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليون ريال با تخصیص داده شده است سهم 12,2 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند. واحدهاي داراي ارزش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ميليون ريال نيز هر کدام با تخصیص داده شده است 11,1 و 10,9 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 46,7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ ميليون ريال تخصیص داده شده است داشته هست.

رشد اجاره بها در پایتخت کشور عزیزمان ایران 11 درصد شد؛ درشهرهاي ديگر 9,3 درصد

همچنين در نخستين ماه از فصل گرم شدن جابه جايي که رسم است هر ساله قيمت اجاره بها در اين ماه، رشد را تجربه مي کند، شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11 و 9,3 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يک ساله تنظيم مي شوند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، باعث تغيير متناسب اجاره بها با تحولات قیمت تورم در کشور شده است هست. همچنين سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل 28,4 درصد هست.

همچنين در تيرماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهاي مسکوني و میانگین قيمت خريدوفروش يک مترمربع واحد مسکوني در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتيب به 14,5 هزار فقره و 46,2 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2,5 درصد کم کردن و 6,2 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در تيرماه سال ۱۳۹۶ نيز مؤيد تغيير متناسب اجاره بها با قیمت تورم در اين دوره هست، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11,0 و 9,3 درصد رشد نشان مي دهد.

اخبار اقتصادی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

اجاره 11 درصد رشد کرد / قيمت منزل 6, 2 درصد اوج رفت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs